Termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”

UWAGA!!! Termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS PriorytetVII Poddziałanie 7.2.2 POKL UWAGA!!!
Fundacja Bieszczadzka informuje, że w dniu 23.05.2013r. rozpoczyna nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych wraz z Planami założenia i działalności spółdzielni socjalnej. Termin zakończenie naboru 07.06.2013r. godz. 16.00
Nabór wniosków odbywał się będzie zgodnie z §5 Regulaminu przyznawania środków finansowych w projekcie „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” nr umowy UDA-POKL.07.02.02.-18-043/11-00. Regulamin wraz z wzorami dokumentów oraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu: www.wo-wz.pl ,
w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w Biurze Projektu.
„Plan założenia spółdzielni socjalnej” oraz „Wniosek o przyznanie środków finansowych”
w wersji elektronicznej został również przesłany na Państwa skrzynki mailowe.
Złożenie dokumentów po upływie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: