SZANOWNI WOLONTARIUSZE, KOORDYNATORZY I ORGANIZATORZY WOLONTARIATU!!!!

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór na bezpłatne doradztwo merytoryczne dla
wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu w ramach projektu
„Podkarpacki Korpus Solidarności”.
GDZIE: Doradztwo zostanie zrealizowane w Fundacji Bieszczadzkiej, która jest organizacją
posiadającą doświadczenie w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania NGO.
CEL: Celem doradztwa jest wsparcie merytoryczne osób zainteresowanych wdrażaniem
i realizacją wolontariatu w wybranych obszarach.
PRZEBIEG: Planujemy 12 godzin doradztwa rozłożonego w okresie od 01.12.2021 do
20.12.2021.
CZAS TRWANIA NABORU: 23.11.2021 – 30.11.2021
ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na doradztwo prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją
Bieszczadzką, nr tel: 881 537 554
Zapraszamy !
Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalną
Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany
ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030”
Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: