Sprawozdanie trzydniowej wizyty studyjnej

Sprawozdanie z  trzydniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w  ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

22-24 września 2021 roku

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Uczestnicy nocowali w Toruniu, w trzygwiazdkowym hotelu „Przystanek Toruń”. Transport zapewniła firma „VoyageRR” pana Radosława Rodkiewicza.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników z kilkoma przykładami dobrych praktyk podmiotów aktywnie działających w sektorze ekonomii społecznej. Poza poznaniem ciekawych inicjatyw partnerskich, wizyta miała stanowić także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń osób bezpośrednio uczestniczących w wizycie, a tym samym na wzbogaceniu dotychczasowej wiedzy oraz podjęciu nowych wyzwań i inicjatyw, dzięki którym można udoskonalić istniejący warsztat pracy. Wizyta studyjna miała pozwolić na na zaimplementowanie skutecznych i/lub nowatorskich rozwiązań stosowanych w odwiedzanych podmiotach ekonomii społecznej przez podmioty z województwa podkarpackiego. Wartością dodaną wizyty była możliwość nawiązania długofalowych relacji między podmiotami, pozwalających na wymianę informacji i doświadczeń.

Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy podmiotów ekonomii społecznej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele ROPS w Rzeszowie.

W trakcie trzydniowego wyjazdu odwiedzono:

1/ Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu, prowadzące lokal gastronomiczny Cafe & Bistro „U Tkaczy”, w którym zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tarkcie wizyty przedstawiciele Stowarzyszenia zapoznali uczestników z historią powstania, generalnymi celami, zrealizowanymi i bieżącymi działaniami organizacji. Koło zgierskie obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego. Zrzesza rodziców, osoby z niepełnospraw-nością, profesjonalistów, którzy wspierają organizację w działaniach na rzecz zapewnienia godnych warunków do życia i samorealizacji osób z niepełnosprawnością na drodze od dzieciństwa przez dorosłość i starość oraz ich rodzin. Po zakończeniu spotkania, uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez personel Cafe & Bistro „U Tkaczy”.

Wizytę w Zgierzu zakończyło zwiedzanie Parku Kulrturowego „Miasto Tkaczy”, który powstał z inicjatywy władz miasta w 2003 roku. Park znajduje się na terenie obejmującym zabytkową zabudowę, układ przestrzenny miasta i zajmuje fragment zachowanego układu szachownicowego o regularnym podziale na równej wielkości parcele, gdzie w latach 20. XIX w. wydzielono działki przeznaczone pod budowę domów dla sukienników. W trakcie spaceru po mieście, uczestnicy odwiedzili pracownie konserwacji drewna, prowadzoną przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

2/ Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków w Toruniu prowadzone przez Fundację „A to historia!ˮ, którą założyli historyk Katarzyna Czarna oraz dziennikarz Karol Szaładziński. Muzeum znajduje się w kameralnych wnętrzach kamienicy z XV wieku. Na parterze i w piwnicy prezentowana jest kolekcja ponad 2 tysięcy figurek, pokazująca ubiór i oporządzenie polskich wojów, rycerzy i żołnierzy od czasów Mieszka I do czasów współczesnych. Zbiór jest własnością Karola Szaładzińskiego i składa się z dwóch kolekcji figur historycznych: pierwsza ukazuje wygląd i oporządzenie wojsk polskich od X do XVIII wieku oraz zakonów rycerskich, powiązanych z historią Polski. Druga to zbiór żołnierzyków, sprzedawanych w latach 1960-1994 w kioskach RUCH-u. Uczestnikom wizyty przedstawiono genezę powstania muzeum, zakres działań edukacyjnych, sposoby zdobywania funduszy dla Fundacji, pomysły na dalszy rozwój. Po muzeum, uczestnicy zostali oprowadzeni przez właściciela kolekcji.

3/ Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Jeziorem” w Chełmnie oraz zakład produkcyjny w Lisewie

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Nad Jeziorem” zlokalizowany jest nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie, będącym doskonałym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Chełmna i okolic. Dysponuje 49 miejscami noclegowymi w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Każdy pokój posiada funkcjonalne łazienki. Ośrodek przystosowany jest do potrzeb gości z niepełnosprawnościami. Posiada też restaurację z salą mieszczącą do 100 gości. Uczestnicy wizyty, po spotkaniu z przedstawicielami ZAZ’u, którzy przedstawili zakres działalności zakładu, zwiedzili ośrodek. Spotkanie zakończył obiad przygotowany przez podopiecznych zakładu.

W Zakładzie w Lisewie uczestnicy zobaczyli pracownię wyrobów z papieru i tektury – produkowane są tu opakowania kartonowe na potrzeby firm i instytucji różnych branż. Uczestnicy zapoznali się z działalnością działu wytwórczo-usługowego, który oferuje – na otwartym rynku usług – koszenie trawników, przycinanie żywopłotów i gałęzi oraz wszelkie prace porządkowe w ogrodzie, a także te związane z utrzymaniem czystości wewnątrz nieruchomości. Odwiedzono także pracownię rękodzielnictwa – gdzie wykonane są ręcznie atrakcyjne prezenty na różne okazje, m.in.: kompozycje kwiatowe, ozdoby świąteczne, osłonki na doniczki, aniołki z masy solnej, dekoracje ścienne, serwetki, obrusy, pościele.

4/  Fundację „Wolna Wisła” na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, która organizuje rejsy po Wiśle płaskodennymi łodziami – batami. Fundację „Wolna Wisła” utworzyła w roku 2018 grupa pasjonatów, która chciała pokazać innym piękno Wisły z pokładu tradycyjnych płaskodennych łodzi wiślanych zwanych batami. Na stałe Fundacja dysponuje 3 tradycyjnymi łodziami, które mogą przewieźć jednocześnie 34 osoby. W ofercie znajdują się: rejsy wokół Torunia i okolic, regionalne rejsy po szlakach rzecznych Kujaw i Pomorza, rejsy ornitologiczne. Fundacja prowadzi także szkółkę żeglarstwa tradycyjnego oraz realizuje zamówienia specjalne – (sesje fotograficzne, wiślany piknik, czyli wycieczka za miasto na ognisko i flisacki posiłek na łonie przyrody, urodziny dla dzieci z atrakcjami czy wydarzenia korporacyjne). Fundacja popularyzuje Wisłę, jej przyrodę i związane z nią rzemiosła, promuje powolny sposób bycia nad Wisłą, działa na rzecz uwolnienia Wisły od wszelkich zagrożeń. Uczestnicy, w towarzystwie przedstawicieli Fundacji wzięli udział w rejsie wiślanym szlakiem średniowiecznego portu toruńskiego.

5/ Wieczór, na zakończenie drugiego dnia wyjazdu, uczestnicy spędzilina torze kartingowym Kart Place – gokartyToruń, gdzie wzięli udział w mini zawodach/wyścigach.

6/ Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, który został utworzony w roku 2011 przez powiat radziejowski, by dać szansę niepełnosprawnym mieszkańcom na podjęcie pracy i  możliwość usamodzielnienia się. Zakłada prowadzi działalność w formie obiektu hotelarsko-gastronomicznym oraz 2 punkty małej gastronomii przy dworcu PKS oraz w budynku Urzędu Miasta w Radziejowie. W czasie spotkania z przedstawicielem ZAZ, została zaprezentowana działalności zakładu oraz zwiedzono obiekt noclegowo-gastronomiczny. Uczestnicy otrzymali także, przygotowane przez pracowników zakłądu  pakiety z suchym prowiantem na drogę powrotną do Rzeszowa.

7/ Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu. W czasie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia zaprezentowano działania organizacji, w tym Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu, który prowadzi działalność gastronomiczną – restaurację „Kulinarne Mosty”. Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zatrudnienia 20 osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ramach swojej działalności ZAZ prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. W restauracji, uczestnicy zjedli obiad przygotowany przez pracowników restauracji.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: