Przygotowania do Budowy wiaty w Wojtkówce

Przygotowania do budowy wiaty w Wojtkówce.
16 czerwca br. w „Zielonym Zakątku ”w Wojtkówce w ruch poszły łopaty, taczki, motyki, miotły. Grupa złożona z rodziców, uczniów ( nie tylko z naszej szkoły ), nauczycieli, mieszkańców wsi, wzięła się do porządkowania terenu i przygotowania miejsca pod budowę wiaty. Akcja została zorganizowana w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju- inicjatywa „Zielony zakątek nad Wiarem” Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i nam pomogli. Szczególne podziękowania składamy paniom: Barbarze Gudalewicz, Stanisławie Wojtuń, Marzenie Madej, oraz panu Krzysztofowi Bieniasz.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: