PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL.07.02.02-18-043/11

W dniu 02 sierpnia 2013r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Anna Mokrzycka – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.07.02.02-18-043/11 Realizacja zadań Opiekuna Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi opieki dziennej nad dziećmi oraz sali zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.

Protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną: