PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL.09.01.02-218/12

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL.09.01.02-218/12
W dniu 06 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Lucyna Sobańska – Sekretarz komisji
3. Bogusław Pyzocha – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/POKL.09.01.02-218/12 dotyczące zamówienia na zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych.

Załączniki:
protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną:
COPYRIGHT © 2016 By CrunchPress.com