PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POKL.07.02.02-18-043/11

W dniu 15 lipca 2013 r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:

1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Anna Mokrzycka – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji

Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Zapytanie ofertowe nr 5/POKL.07.02.02-18-043/11 Realizacja zadań Opiekuna Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi opieki dziennej nad dziećmi w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.

Protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną: