PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ POKL.09.01.02-18-313/11

W dniu 06 września 2012 r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Lucyna Sobańska – Przewodniczący komisji
2. Alicja Gruza – Sekretarz komisji
3. Iwona Pojnar – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POKL.09.01.02-18-313/11 dotyczące zamówienia na zakup wraz z dostawą magnetofonów oraz słuchawek z mikrofonem.

Protokół

O autorze

Skontaktuj się ze mną: