PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11

W dniu 24 sierpnia 2012 r. o godzinie 14.00 zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Anna Mokrzycka – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie oceny ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POKL.07.02.02-18-043/11dotyczące zamówienia na zakup wraz z dostawą: laptopa z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki.

Protokół z posiedzenia komisji

O autorze

Skontaktuj się ze mną: