PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POKL.07.02.02-18-043/11

W dniu 07 sierpnia 2013 r. o godzinie 13.00 zakończyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Realizacji zadań w zakresie Opiekuna Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi opieki dziennej nad dziećmi oraz sali zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.
zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Iwona Pojnar – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie wyboru oferty, ze złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.07.02.02-18-043/11 Realizacja zadań Opiekuna Spółdzielni Socjalnej świadczącej usługi opieki dziennej nad dziećmi oraz sali zabaw dla dzieci w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.

Protokół

O autorze

Skontaktuj się ze mną: