PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ROZPATRYWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POKL.07.02.02-18-043/11

W dniu 06 sierpnia 2013 r. o godzinie 12.00 zakończyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Realizacji zadań w zakresie doradztwa prawnego dla nowopowstałych spółdzielni socjalnych w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.
zebrała się Komisja w następującym składzie:
1. Alicja Gruza – Przewodniczący komisji
2. Iwona Pojnar – Sekretarz komisji
3. Lucyna Sobańska – Członek komisji
Przedmiotem posiedzenia Komisji było dokonanie wyboru oferty, ze złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 8/POKL.07.02.02-18-043/11 Realizacja zadań w zakresie doradztwa prawnego dla nowopowstałych spółdzielni socjalnych w ramach projektu: „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków”.

Protokół

O autorze

Skontaktuj się ze mną: