Projekt „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” finiszuje.

Jednym z działań projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” realizowanym przez Fundację Bieszczadzką wspólnie z pięcioma szkołami podstawowymi gminy Ustrzyki Dolne były szkolne kampanie nt. dyskryminacji, przemocy i nietolerancji. Formę kampanii pozostawiliśmy  do wyboru młodzieży, opiekuna samorządu szkolnego i samorządów klasowych klas VII i VIII. O tym jak przeprowadzać kampanie, jakich form w niej użyć młodzież uczyła się podczas wyjazdowych warsztatów, które odbyły się w Sanoku. Podczas kampanii szkolnych wystąpiły przeróżne formy przekazu. Były:  przedstawienie o tematyce pasyjnej, w którym zostały poruszone problemy bezdomności i wykluczenia społecznego z powodu biedy, spotkania z pedagogiem i psychologiem, zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, godziny wychowawcze na temat agresji i przemocy w szkole,  zebrania z rodzicami o przeciwdziałaniu dyskryminacji i nietolerancji, spotkania z policjantem, konkursy plastyczne i literackie, rajd z ogniskiem i debatą na temat przyczyn i konsekwencji stosowania przemocy wobec innych osób w Internecie i realnym życiu, happeningi , szkolne gazetki, wystawy prac. Podsumowaniem kampanii szkolnych był „Dzień przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji  w naszej szkole”.  To w tym dniu odbywały się w szkołach uroczyste apele, podczas, których prezentowano prace powstałe w ramach  konkursów, wręczano nagrody zwycięzcom konkursów plastycznych i literackich, organizowano happeningi w szkole i poza nią.
Szkoły przy organizacji i przygotowaniu kampanii mogły liczyć na wsparcie finansowe na zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, nagród w konkursach. Z odbytych w szkołach wydarzeń zostały nagrane filmiki, służące wymianie doświadczeń. Najciekawsze zostaną zaprezentowane na stronie Fundacji Bieszczadzkiej. Projekt  „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPLOT WARTOŚCI”

O autorze

Skontaktuj się ze mną: