Projekt „Glinne -będziemy ambasadorami naszej wsi” zakończony.

Fundacja Bieszczadzka była patronem inicjatywy grupy nieformalnej „Aktywne z Glinnego” pod nazwą ” Glinne -będziemy ambasadorami naszej wsi” skierowanej do mieszkańców wsi Glinne. Jej celem była aktywizacja mieszkańców i uświadomienie im w jakim ważnym miejscu Bieszczad żyją, jakie bogactwa historyczne i przyrodnicze mają wokół siebie, z których powinni być dumni i dużo o nich wiedzieć. Cele zostały zrealizowane poprzez organizację spotkań tematycznych, wycieczki po Glinnem i okolicy, konkursu literackiego o Kamieniu Leskim a wszystko po to by być potem „ambasadorem Glinnego”, swojej małej Ojczyzny.
„Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”
W niedzielę 19 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące inicjatywę, połączone z ostatnim zaplanowanym działaniem Świętem Seniorów. Koordynator projektu Danuta Hotloś przedstawiła prezentację ilustrującą cały projekt. Pochwaliła się zakupionym w ramach inicjatywy sprzętem nagłaśniającym i krzesłami, sprzęt wzbogaci świetlicę wiejska w Glinnem. Podczas spotkania wręczono dyplomy i nagrody laureatkom konkursu literackiego na nową, nigdzie nie publikowaną legendę o Kamieniu Leskim (wkrótce nagrodzone legendy ukażą się na łamach Echa Bieszczadów). Pani koordynator podziękowała wszystkim wolontariuszom-mieszkańcom Glinnego, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Spotkanie swym występem uświetnił zespół „Bieszczadzka Rodzinka” z Jankowiec. A potem długo bawiono się przy dobrej muzyce, jak to na seniorów przystało.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: