Projekt „Bieszczadzki wolontariat na rzecz pomocy uchodźcom”.

Fundacja Bieszczadzka podsumowała realizację projektu pn. „Bieszczadzki wolontariat na rzecz
pomocy uchodźcom”. Środki w kwocie 9995 zł otrzymane z Narodowego Instytutu Wolności-
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pomogły w realizacji zadań na rzecz uchodźców z
Ukrainy.
Fundacja Bieszczadzka od 24 lutego 2022 r. społecznie koordynowała wolontariat w punktach
recepcyjnych w Łodynie i Równi (podległej Łodynie) w powiecie bieszczadzkim. Dzięki środkom
pozyskanym w ramach dotacji mogła kontynuować już rozpoczęte działania, tj. pracę wolontariuszy
na  trzech zmianach w obu punktach a po czasowym zamknięciu punktu w Równi  kontynuować
koordynację pracy wolontariuszy w Łodynie. Obsługa obu punktów wymagała łącznie od 18 do 12
wolontariuszy na dobę, (tu jest mowa o obsłudze punktu kuchennego  jadłodajni, pomieszczenia w
którym wydawano materiały higieniczne , kosmetyki ( szampony, mydła, pasty do zębów, szczoteczki
itp). Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Ponadto Koordynator z Fundacji Bieszczadzkiej współpracował z koordynatorami wyznaczonymi
przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, efektem czego było bieżące reagowanie na wszelkie potrzeby w
punktach recepcyjnych, rekrutacja wolontariuszy do  magazynów gromadzących rzeczy dla
wolontariuszy w Ustrzykach i Krościenku oraz innymi koordynatorami z innych organizacji
pozarządowych, którzy pomagali  w  rekrutacji wolontariuszy na punkty recepcyjne, np. Bieszczadzki
Uniwersytet Ludowy, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Wolontariusze
dojeżdżali do punktów recepcyjnych w Równi i Łodynie z różnych miejsc powiatów: niżańskiego,
bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Największe odległości to 170 km z gminy Nisko, 70 km z gminy
Komańcza, czy 50 km z Ustrzyk Górnych. Wolontariuszom, którzy ponieśli największe koszty
dojazdów zwrócono koszty paliwa.
Kolejnym zadaniem było odpowiadanie na informacje płynące do Fundacji Bieszczadzkiej z Polski i
zagranicy dotyczące wszelkich form wsparcia uchodźców przybywających do Polski przez przejście w
Krościenku (wsparcia rzeczowego, finansowego, osobowego, mieszkaniowego, indywidualnego, etc.).
a także obsługa merytoryczna konta finansowego, które na prośbę Burmistrza Ustrzyk Dolnych
zostało założone przez FB.  W ramach projektu część dotacji została przeznaczona na zakup
materiałów niezbędnych w pracy wolontariuszy, są to kamizelki odblaskowe, identyfikatory dla
wolontariuszy, latarki, ładowarki do telefonów a także materiału biurowe: toner, papier, folie do
laminatora. Dla wolontariuszy pracujących na rzecz uchodźców została wykupiona polisa
ubezpieczeniowa.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: