„ Zostań odkrywcą ustrzyckich szlaków spacerowych ! „

„ Zostań odkrywcą ustrzyckich szlaków spacerowych ! „

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne”

Projekt zakończył się sukcesem, cel główny został osiągnięty poprzez realizację założonych celów szczegółowych . Mieszkańcy aktywnie włączali się w jego działania, wzmacniając własne poczucie odpowiedzialności i troskę o dobro wspólne jakim jest bogate dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe miasta Ustrzyki Dolne. Nastąpił także wzrost zainteresowania szlakami spacerowymi u mieszkańców i turystów .
Zrealizowane działania:
1. Opracowano i wydano mapkę informacyjną i promującą szlaki spacerowe(2000szt.)
2. Zorganizowano Rajd Rodzinny po szlaku spacerowym dookoła Ustrzyk Dolnych. Rajd został zorganizowany w porozumieniu z Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji oraz Urzędem Miasta Ustrzyk Dl 15.08.2013 r. Celem uczestników Rajdu ( ustrzyckich rodzin, młodzieży i turystów –łącznie 60 osób) było zdobycie najwyższego szczytu Ustrzyk Dl – Kamiennej Laworty. Najmłodsza uczestniczka Julita miała 4 latka. Po osiągnięciu Kamiennej Laworty, na jej zboczu odbyło się ognisko, podczas którego rozmawiano o potencjale i możliwościach rozwoju miasta. Dodatkową atrakcją była niespodzianka w postaci pokazu paralotniarskiego, który wywarł olbrzymie wrażenie na każdym uczestniku.
3. Zorganizowano 3- dniową akcję oczyszczania szlaków spacerowych. 1 i 2 dzień – młodzież szkół, 3- dzień dorośli. (100 osób.)
Korzyści dla społeczności:
– wzrost świadomości wśród mieszkańców i turystów o bogatym potencjale przyrodniczo-kulturowym Ustrzyk Dolnych i okolic
– lepsza współpraca pomiędzy ngo, JST i GBT (Gestorzy Branży Turystycznej)
– integracja środowiska lokalnego i turystycznego
– wzrost poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne miasta
– wzrost zaangażowania mieszkańców w działania lokalne miasta