„Zielony Zakątek”

„Zielony Zakątek”

  • Projekt realizowany przezGrupa Nieformalna z Wojtkówki

Projekt miał na celu stworzenie wspólnego dla mieszkańców miejsca spotkań i edukacji przy szkole przez zagospodarowanie zielonego placu przy szkole, z atrakcjami rekreacyjno-edukacyjnymi, które będą przyciągać uczniów i mieszkańców przez cały rok oraz podczas festynów i innych wydarzeń organizowanych przez szkołę i jej partnerów.
Projekt ma na celu zagospodarowanie otoczenia szkoły, zmianę jego wyglądu i nadanie mu nowych funkcji.

Działania wykonane w projekcie – w maju i wrześniu uporządkowaliśmy stary sad
obok budynku szkolnego ( przycinanie drzew, koszenie trawy, nasadzenie nowych roślin ),
– w czerwcu rozpoczęliśmy budowę ścieżki zmysłów i zorganizowaliśmy festyn środowiskowy w świetlicy wiejskiej w Chwaniowie, na którym promowaliśmy nasz projekt i grantodawców,
– w lipcu przy pomocy OSP Wojtkówka rozpoczęliśmy prace przy niwelowaniu terenu pod ławki i stoliki,
– w sierpniu ułożone zostały płytki chodnikowe przekazane nieodpłatnie przez Urząd Gminy w Ustrzykach Dolnych. Zakupione zostały ławki i stoliki,
– we wrześniu; skończyliśmy budowę ścieżki zmysłów, odnowiona została ściana budynku
gospodarczego, zamontowane zostały stoliki i ławki, wymurowane zostało palenisko, zbudowane zostały ławeczki wokół paleniska, zorganizowany został wyjazd uczniów do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie na warsztaty z zakresu edukacji leśnej, przeprowadziliśmy działania mające na celu promocję projektu i grantodawców ( artykuł w Gazecie Bieszczadzkiej, na stronach internetowych: Gimnazjum w Wojtkówce, Gazety Bieszczadzkiej, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, zaprojektowanie i wykonanie baneru reklamowego, plakatów, zaproszeń,podziękowań dla sponsorów), pozyskaliśmy sponsorów nagród na konkursy na festyn,zorganizowany został festyn środowiskowy podsumowujący i promujący projekt. Dodatkowo odnowiliśmy ścianę budynku