„Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie.

„Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie.

  • Projekt realizowany przezBieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów

Dotacja celowa na realizację warsztatów znakowania szlaków rowerowych dla reprezentantów ukraińskich partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przygotowujących ukraińską część szlaku „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie.