Zespół Ludowy KGW „Łopienka”

Zespół Ludowy KGW „Łopienka”

  • Projekt realizowany przezGminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

Dzięki projektowi stworzono ludowy zespół pieśni, który liczy 25 osób dorosłych i 3 dzieci. Dla członków zespołu uszyto stroje regionalne. Powstały zespół promuje kulturę bojkowską na terenie całych Bieszczadów. Jest swoistym produktem lokalnym o charakterze kulturalnym