Zachować historię Krainy Lipeckiej

Zachować historię Krainy Lipeckiej

  • Projekt realizowany przezTowarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział

Celem projektu była inwentaryzacja architektoniczna i historyczna starej zabudowy drewnianej wsi Bystre i Michniowiec. Sporządzona dokumentacja posłuży do rewitalizacji krajobrazu kulturowego i historycznego obu wsi.

Grupa 8 architektów – woluntariuszy, przeprowadziła inwentaryzację architektoniczną i historyczną zabudowy miejscowości Bystre i Michniowiec. Prace w postaci projektów architektonicznych i makiet oraz ustalonych koncepcji zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie tematycznej zorganizowanej w obiekcie cerkwi w Bystrem. Wystawa czynna była w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r. Przy okazji wystawy opracowany został i wydany folder informacyjny o historii tych miejscowości i działaniach zrealizowanych w trakcie projektu. Folder wydano w nakładzie 1000 sztuk. Wystawę obejrzało ok. 2000 ludzi, mieszkańców obydwu miejscowości oraz turystów. Wystawą i jej założeniami zainteresowały się szczególnie władze lokalne deklarując chęć współpracy i pomocy w trakcie dalszych działań.