„Weczyrka”

„Weczyrka”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy

Przez zorganizowanie „weczyrki” przypomniana została ludowa tradycja spotkań przedbożonarodzeniowych i związanych z nimi zwyczajów. Młodzi uczestnicy projektu przeprowadzali wywiady z miejscową ludnością łemkowską na temat „weczyrek” i zdobnictwa obrzędowego. Odbyły się warsztaty z rzeźbiarstwa (przedmioty codziennego użytku), odnowy mebli, wyszywania wzorów regionalnych (wyszywanie soroczek) i zdobnictwa (ozdoby choinkowe, wycinanki, makatki).