„Uratować każdy może”

„Uratować każdy może”

  • Projekt realizowany przezFundacja Zdrowia na rzecz Szpitala Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Pomysł na projekt „Uratować każdy może” zrodził się w Dziale Ratownictwa Medycznego w Ustrzykach Dl w efekcie wieloletnich doświadczeń i obserwacji zachowania dzieci , młodzieży i dorosłych w sytuacjach kryzysowych – gdy trzeba szybko podjąć decyzję o ratowaniu ludzkiego życia. Niestety wielokrotnie, osoby postronne – świadkowie wypadków, czy innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych – mimo chęci podjęcia działań ratowniczych nie robili tego gdyż po prostu nie widzieli jak.
Celem naszych szkoleń było przełamanie strachu przed podjęciem działań ratunkowych, takich jak: ocena krążenia, drożność dróg oddechowych czy nawet wezwanie karetki pogotowia.
Od wielu lat Ratownicy Medyczni ustrzyckiego ZOZ-u prowadzili społecznie szkolenia w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży. Niestety bez potrzebnego sprzętu były to tylko szkolenia teoretyczne.
Dzięki programowi DL zakupione zostały profesjonalne fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo–oddechowej, oraz projektor multimedialny, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy budzą większe zainteresowanie co przekłada się bezpośrednio na poziom kształcenia.
W ostatnich miesiącach przeszkolonych zostało 82 przedszkolaków 55 uczniów ustrzyckich szkół podstawowych oraz 10 nauczycieli i wychowawców.
Dzięki temu wyraźnie wzrasta populacja ludzi znających zasady niesienia pomocy. Zmienia się również wrażliwość społeczna na potrzeby innych. Widać to bardzo dokładnie po analizie jakości wezwań telefonicznych w DRM gdzie zgłaszający dokładnie relacjonuje stan pacjenta, miejsce zdarzenia itp.
Docelowo chcemy przeprowadzić szkolenia we wszystkich szkołach naszego regionu gdyż każde ćwiczenia czy pokazy ratownictwa podnoszą świadomość tego że każdy z nas dzięki zdobytej wiedzy może uratować kiedyś życie innemu człowiekowi.