Stworzenie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni „Łuh” w Rajskim oraz lokalnego questu

Stworzenie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni „Łuh” w Rajskim oraz lokalnego questu

  • Projekt realizowany przezSTOWARZYSZENIE RAJSKA DOLINA

Celem głównym projektu było poszerzenie oferty turystycznej wsi Rajskie poprzez wykorzystanie jej specyficznych wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych przy współudziale
zainteresowanych mieszkańców.
Cele szczegółowe:
– wyeksponowanie w Rajskim miejsca istotnego pod względem dziedzictwa kulturowego, co w założeniu przełoży się na wzmożenie ruchu turystycznego oraz promocję wsi i jej mocniejsze wpisanie się w turystyczną mapę Bieszczadów.
– promocja miejscowości poprzez nową formę turystyki: questing (turystyka z zagadkami).
Za pomocą projektu chcieliśmy gromadzić i utrwalać dziedzictwo historycznego i kulturowego Rajskiego na rzecz społeczności lokalnej oraz osób przyjezdnych.

W ramach projektu powstały dwa elementy wzbogacające turystyczną ofertę oraz infrastrukturę Rajskiego: nowa tablica o kopalni ropy naftowej istniejącej w XIX-XX w. w tej miejscowości(kopalnia Łuh a następnie Rajskie) oraz quest oprowadzający po Rajskim, zawierający wybrane informacje o obiektach i historii tej miejscowości, zadania do wykonania przez turystów użytkowników
oraz schematyczne mapki. Przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni umożliwiło lepsze wyeksponowanie w Rajskim miejsca istotnego pod względem dziedzictwa kulturowego i mającego
spory potencjał krajoznawczy. Jest teraz częścią uporządkowanego otoczeniem centralnie położonej publicznej polany nad Sanem. Są oznaki, że to już przyczyniło się do wzmożenia ruchu turystycznego. Można było to zaobserwować w pogodne dni w trakcie sezonu turystycznego. Pojawiało się tutaj wielu spacerowiczów, przystawały samochody a nawet kampery. Można bez popadania w przesadę powiedzieć, że jest to teraz najpopularniejsze miejsce publicznie dostępne w Rajskim. Jego coraz lepsze zagospodarowanie będzie miało przełożenie na lepszą promocję wsi i umożliwi, tak jak zakładaliśmy, jej mocniejsze wpisanie się w turystyczną mapę Bieszczadów.
Tworzenie tablicy informacyjnej samo w sobie połączone było z działaniami integrującymi lokalną społeczność i przyczyniającymi się do tworzenia lokalnego „banku pamięci” o dziedzictwie tej miejscowości:
– realizatorzy projektu zebrali i zarejestrowali kilkanaście relacji dawnych pracowników kopalni oraz innych mieszkańców wsi, którzy byli z nią na różne sposoby związani;
– poprzez wizyty i rozmowy z dawnymi lub obecnymi mieszkańcami Rajskiego udało się dotrzeć do szeregu pamiątkowych historycznych dokumentów, w tym unikalnych fotografii. Część z nich została natychmiast wykorzystana przy projektowaniu tablicy.
Spacerownik po Rajskim czyli tzw. quest (turystyka z zagadkami) jest jednokartkowym miniprzewodnikiem po wsi, połączonym z dwiema mapkami i serią pytań/zadań. Może służyć jako podstawa do zaplanowania przez turystów spaceru po Rajskim, a zawarte w nim zagadki mają na celu uatrakcyjnienie go. Spacerownik powstał po przeprowadzeniu serii wywiadów z mieszkańcami Rajskiego, przeprowadzonych latem 2015 r. Respondenci wskazali w nim miejsca, które ich zdaniem warto w nim uwzględnić. Są to obiekty, które zaliczają się do dziedzictwa historycznego i kulturowego tej miejscowości albo są obiektami powszechnie rozpoznawalnymi. Rozmowy te same w sobie uaktywniły wiedzę mieszkańców Rajskiego o historii i zabytkach wsi. Następnie realizatorzy dokonali analizy materiały, wybrali najczęściej wskazywane obiekty, zebrali o nich informacje i
przełożyli je na narrację stosowaną w tego typu mini- przewodnikach.