„Strażacy – do pracy!”

„Strażacy – do pracy!”

  • Projekt realizowany przezOchotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach

Realizację projektu rozpoczęto w czerwcu, organizując spotkanie wielopokoleniowe strażaków. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja na temat założeń i planów projektu. Głównym jego celem było jednak zintegrowanie jak największej grupy strażaków w każdym wieku oraz opowiedzenie przez tych najstarszych historii naszej jednostki. W spotkaniu udział wzięły dzieci i młodzież, które w tym samym czasie utworzyły przy OSP drużynę młodzieżowa. Dla drużyny zakupiono w ramach projektu koszulki z napisem OSP Lutowiska. Zebrane od najstarszych strażaków podczas spotkania stare fotografie wykorzystaliśmy w drugim działaniu – w pomieszczeniu świetlicy oprawiliśmy i wyeksponowaliśmy fotografie, dyplomy, puchary. Wszystkie prace wykonane zostały w ramach pracy społecznej przez członków OSP, w tym dzieci i młodzież. W wakacje zorganizowaliśmy dla członków drużyny pożarniczej oraz innych dzieci i młodzieży w Lutowisk którzy wykazywali zainteresowanie OSP, 4 spotkania integracyjno-edukacyjne. W zajęciach brała udział grupa ok 15 dzieciaków. Odwiedziliśmy PSP gdzie odbyła się pogadanka na temat związany z bezpieczeństwem pożarowym. W naszej remizie odwiedziła nas Policja i zrealizowała program edukacyjny nt. bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Następnie pojechaliśmy na spotkanie z WOPRem (zajęcia na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz rejs po jeziorze Solińskim). Ostatni wyjazd miał miejsce do placówki Straży Granicznej w celu zajęć na temat bezpieczeństwa w strefie przygranicznej. Z początkiem września dla dzieci i młodzieży ale także starszych strażaków (ratowników) zorganizowaliśmy spotkanie z ratownikiem medycznym. Były to 3 godziny zajęć przypominających zasady pierwszej pomocy. Następnego dnia udaliśmy się na Dożynki Gminne, gdzie przez cały dzień ustawiliśmy stoisko na którym prezentowaliśmy pokazy pierwszej pomocy i zachęcaliśmy wszystkich do ćwiczeń m.in. na fantomach. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy zakupiliśmy 200 opasek odblaskowych, które rozdawaliśmy uczestnikom pokazów. Kolejnym działaniem było ogłoszenie konkursu plastycznego pod hasłem „Gdy zawyje syrena czyli jak nam pomaga straż pożarna”. W odpowiedzi wpłynęło 50 prac, z czego 13 zostało nagrodzonych. Wraz z końcem projektu wydaliśmy też 200 sztuk kalendarzy na rok 2017 z logo OSP Lutowiska oraz zdjęciami z realizacji projektu (głownie dzieci), które nieodpłatnie rozdamy wszystkim mieszkańcom miejscowości. Działania zakończyło spotkanie podsumowujące na którym przedstawiliśmy fotografie i filmy obrazujące to co udało się zrobić przez ostatnie 5 miesięcy.
Największym efektem naszego projektu jest zmiana postrzegania OSP Lutowiska w naszej lokalnej społeczności. Z grupy osób, które jeżdżą do pożarów staliśmy się organizacją otwartą, w której jest miejsce i dla młodych i dla starszych. W naszym regionie charakteryzującym się małym zaludnieniem, gdzie problemem są wyjazdy osób młodych i nie ma wielkiego zainteresowania działalnością społeczną bardzo ważne jest, by przyciągać do działalności w stowarzyszeniach jak najwięcej osób. Jako jednostka, która w największym stopniu odpowiada za bezpieczeństwo w naszej gminie musimy starać się utrzymać ciągłość pokoleniową. Dzięki projektowi podniósł się też poziom świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa. Wartością dodaną projektu jest też wyzwolenie w dorosłych strażakach chęci i energii do pracy społecznej. To że tyle osób zaangażowało się w przygotowanie świetlicy a przede wszystkim w wyjazdy i spotkania z dzieciakami pokazało, że jest w nas świetny potencjał do robienia razem w przyszłości wielu cennych inicjatyw.