Spotkania na granicy

Spotkania na granicy

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie przy Granicy z Osławicy

Głównym celem projektu było zwiększenie poczucia jedności i sąsiedztwa wśród mieszkańców polskiej i słowackiej strony, odnowienie tradycji spotykania się mieszkańców przygranicznych terenów, pokazywaniu mieszkańcom alternatywnych form spędzania czasu z rodziną oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywowaniu mieszkańców do działań zarobkowych.

Zrealizowane działania:
1.Spotkanie inauguracyjne i ogłoszenie konkursu fotograficznego
2. Impreza plenerowa na granicy polsko- słowackiej w Radoszycach.
3. Wycieczka mieszkańców przygranicznych miejscowości w Bieszczady i dotarcie na Krzemieniec miejsce styku trzech granic: polskiej, ukraińskiej i słowackiej.
4. Spotkanie podsumowujące oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.