„Siedlisko”

„Siedlisko”

  • Projekt realizowany przezSzkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza w Czarnej

W ramach projektu przeprowadzono 2 konkursy dotyczące dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Czarnej i okolic, odbyły się 4 spotkania z ciekawymi mieszkańcami , zorganizowano74 godziny atrakcyjnych zajęć grupowych dla uczniów szkoły . W efekcie miejscowość Czarna wzbogaciła się o ścieżkę edukacyjną:„Siedlisko” ukazującą jej walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.