Ścieżka przyrodniczo – historyczna ,,Nad sztolnią”

Ścieżka przyrodniczo – historyczna ,,Nad sztolnią”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej

Celem projektu było wybudowanie ścieżki historycznej ,,Nad Sztolnią” czyli zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego w zakresie pokazania związku rodziny Fredrów z naszą małą Ojczyzną i ich działalności związanej z wydobyciem bogactw naturalnych /ruda żelaza/. Realizacja celu wpłynęła na podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród
mieszkańców i turystów odwiedzających naszą miejscowość. Pokazała bogactwo naszych zasobów leśnych – przyrodniczych i potrzebę ich ochrony, podniosła atrakcyjność turystyczną Cisnej.

We wstępnych działaniach poprzez dwukrotny pobyt geofizyków z Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem Macieja Mendeckiego udało się przebadać wzgórze Mochnaczka -Jeleni Skok metodą elektrooporową i sejsmiczną. Badania te pokazały przebieg sztolni w tym część zawalonego wejścia do sztolni. W oparciu o te badania wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa ustalono ostateczny przebieg ścieżki – czas przejścia ponad 2 godziny.
Następnie naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa zaprojektowali elementy edukacyjne na ścieżce ( 5 tablic edukacyjnych). Mając wszelkie projekty rozpoczęto faktyczną budowę ścieżki : oczyszczenie trasy ścieżki, oznaczenie ścieżki odpowiednimi znakami, montaż tablic edukacyjnych.
W dniu 8 sierpnia 2015r. uroczyście dokonano otwarcia ścieżki. Po czym odbył się panel dyskusyjny na temat wykorzystanie historii rodziny Fredry w rozwoju Gminy Cisna.
W trakcie panelu wykład inaugurujący przedstawił prof. M. Rapacz, natomiast przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego – dr M. Mendecki zapoznał mieszkańców Cisnej z efektami
przeprowadzonych badań.