Inicjatywa 11

Inicjatywa 11

  • NAZWA INICJATYWY: Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"
  • LIDER INICJATYWY: Grupa inicjatywna złożona z mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne
  • OPIEKUN INICJATYWY: Iwona Woch
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Ustrzyki Dolne, ulica Strwiążyk/ gmina Ustrzyki Dolne

OPIS INICJATYWY:
Autorem inicjatywy jest grupa osób zamieszkujących nad rzeką Strwiąż lub w jej bliskim sąsiedztwie. Skupia ona osoby działające na rzecz rozwoju i promocji Ustrzyk Dolnych. Jest to grupa przedsiębiorców, przewodników, ludzi pełnych zapału, którzy pragną zrobić coś dobrego dla swojego regionu. Dla nas Ustrzyki Dolne są nie tylko domem i miejscem pracy. Tak samo jak dla odwiedzającej nas z roku na rok coraz większej liczby turystów są dla nas również miejscem odpoczynku. To właśnie z myślą o nas samych, naszych rodzinach, gościach i klientach zjednoczono siły w dążeniu do jeszcze większej rozpoznawalności Strwiąża między innymi poprzez udoskonalanie obecnych, ale także przez kreowanie nowych produktów turystycznych oraz ochronę miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo.
Projekt będzie realizowany na terenie planowanego do utworzenia Ekomuzeum „U Źródeł Strwiąża” którego osią tematyczną jest rzeka Strwiąż, którego źródła zlokalizowane są w okolicy Ustrzyk Dolnych (ul. Strwiążyk). jest to obszar ochrony przyrody – Park Krajobrazowy Gór Słonnych .

Zaplanowane działania w ramach inicjatywy
1.Zbieranie materiałów do tablic, zgromadzenie informacji pozwalającej na określenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków żyjących nad i w Stwiążu, zaprojektowanie i wykonanie tablic i kierunkowskazów, wyznaczenie i oznakowanie ścieżki w terenie;
2. Dwudniowa akcja oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż
3. Prezentacja efektów działań podczas imprezy ekologicznej „Lepszy Rydz niż
nic” (organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne, Nadleśnictwem w Ustrzykach Dolnych, Lokalną Grupa Działania „Zielone Bieszczady” oraz Gminą Ustrzyki Dolne i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, w programie mi.in. wspólne zbieranie rydzów, konkurs na grzybiarza sezonu, prelekcje i konkursy ekologiczne, w tym podstawy prawne aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”