„Razem na ścieżkach tożsamości”

„Razem na ścieżkach tożsamości”

  • Projekt realizowany przez5. STOWARZYSZENIE BALADHORA

Głównym celem projektu było wypracowanie jednej z kilku zakładanych marek : Stowarzyszenia BALADHORA, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem, wsi Morochów i Mokre. W projekcie proponowano jako jedną z marek, markę „Razem na ścieżkach tożsamości”. Sposobem realizacji był RAJD PIESZY pod tą nazwą. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Ogłoszony został konkurs na projekt ścieżki edukacyjnej na terenie wsi Morochów, Morochownica, Zawadka, Mokre , o walorach historycznych, kulturowych, w konkursie nagrodzono dwie prace (nagrody stanowiły rowery), 2.na podstawie prac zgłoszonych do konkursu został opracowany autorski projekt „szlaku” 3. pozyskano partnerów projektu : Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem , zespół „Osławiony ,parafie : grekokatolicką w Mokrem i prawosławną w Mirochowie ,Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nowosielcach , Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Morochów, 4. pozyskano grupę wolontariuszy (10 osób) 5. przygotowano program rajdu 6. Przeprowadzono rajd 23 czerwca 2012 ( ostatecznie w nim wzięło ok 300 osób) 7. wykonano film dokumentujący przebieg rajdu 8. opracowano autorski projekt tablic na ścieżce dydaktycznej 9. wykonano i zainstalowano tablice jw. (stanowią materialny rezultat projektu), 10.wykonany został folder okolicznościowy „Razem na ścieżce tożsamości”