„Razem łatwiej”

„Razem łatwiej”

Świetlica wiejska w Jabłonkach – pełni rolę miejsca spotkań, zebrań wiejskich, zajęć profilaktycznych. Współpraca z sołtysem w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, rozwijanie uzdolnień mieszkańców przez tworzenie kółek zainteresowań, organizowanie spotkań, informowanie o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie mieszkańców sołectwa do wzięcia w nich czynnego udziału.
Celem projektu było odremontowanie świetlicy wiejskiej w Jabłonkach. Została wyrównana zapadnięta podłoga, przez nałożenie dodatkowego zbrojenia, wykonanie wylewki wyrównującej na powierzchni 80m kwadratowych. Wymieniona została terrakota na posadzce, zostały pomalowane ściany i sufit.
W kolejnym etapie w odremontowanej świetlicy odbyły się pokazowe warsztaty dla chętnej społeczności wsi. Warsztaty z rękodzieła artystycznego: kwiaty z bibuły, wyroby z gliny oraz ozdoby ze słomy i siana, dekoracje świąteczne.
Warsztaty zachęcały mieszkańców do częstszych spotkań w nowo odremontowanym obiekcie. Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do skansenu w Sanoku do miejsca gdzie uczestnicy mogli poznać zwyczaje i kulturę z przed wielu lat ludzi mieszkających na naszych terenach.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Jabłonki, władze gminy Baligród.