Przywracamy świetność i funkcjonalność parku w Ropience

Przywracamy świetność i funkcjonalność parku w Ropience

  • Projekt realizowany przezRada Sołecka w Ropience

Celem dalekosiężnym projektu było podniesienie poziomu i standardu życia ludzi w Ropience. Promocja wsi w tym propagowanie i zachowanie tradycji, sztuki i kultury. Celem projektu szczegółowym było zintegrowanie mieszkańców przy reaktywowaniu świetności dawnego parku w Ropience Kopalni.

Przeprowadzone działania to:
1.Zorganizowano akcję porządkowania parku: przycięto krzewy i gałęzie drzew,
zasadzono nowe krzewy, wykonano klomb w miejscu dawnej fontanny, zasadzono kwiaty,
odnowiono istniejące ławki parkowe, czterokrotnie koszono i grabiono trawnik. 2.Przystosowano teren do budowy i wykonania boiska.
3. Wybudowano drewniany budynek gospodarczy z
przylegającą do niego sceną.
4.Wykonano boisko do piłki siatkowej: nawieziono 7 wywrotek ziemi, wyrównano grunt, przygotowano i wkopano słupki, zakupiono siatkę i piłkę.
5.Zakupiono i zamontowano przenośną toaletę. 6. Zorganizowano Dni Kultury Pogranicza i Dożynki Gminne, na których podsumowano realizację projektu, podziękowano władzom lokalnym, sponsorom i zaangażowanym mieszkańcom.
7. Na każdej uroczystości starano się rzetelnie przekazać informację o Programie , zadbano o promocję darczyńców – wszystkie materiały informacyjne i publikacje wydawane w ramach Projektu zawierały informację „Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie w
Ustrzykach Dolnych”.