Projekt „Szkolny Ośrodek Kariery”

Projekt „Szkolny Ośrodek Kariery”

  • Projekt realizowany przezLO im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Przy Liceum Ogólnokształcącym powstał Szkolny Ośrodek Kariery, w którym młodzi ludzie mogą sprawdzić swoje zawodowe predyspozycje. W tym celu realizowane są zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne, gromadzone i selekcjonowane informacje. Uczniowie korzystają z pracowni multimedialnej oraz testów predyspozycji zawodowych w postaci arkuszy kwestionariusza i programów komputerowych.