„Program Integracji i Edukacji Wczesnoszkolnej”

„Program Integracji i Edukacji Wczesnoszkolnej”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Bieszczadów

W ramach projektu edukowano rodziców w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci. Przy istniejącym przedszkolu funkcjonowało miejsce pobytu dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców, którzy nieodpłatnie korzystali z zaplecza technicznego oraz doświadczeń i wiedzy wykwalifikowanego personelu. Dla dzieci, które nie miały możliwości uczęszczania do przedszkola, kilka godzin tygodniowo wspólnej zabawy, malowania czy śpiewania było bardzo istotnym przeżyciem i ważnym elementem rozwojowym.