„Ocalić przydrożne kapliczki od zapomnienia”

„Ocalić przydrożne kapliczki od zapomnienia”

  • Projekt realizowany przezSzkołę Podstawową im. Aleksandra Fredry w Cisnej

Celem projektu było zaspokojenie potrzeby edukacji regionalnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego gminy Cisna oraz ocalenie od zapomnienia przydrożnych krzyży
i kapliczek z miejscowości należących do gminy. Uczniowie i lokalna społeczność poszerzyli swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego regionu, nauczyli się opracowywać materiały źródłowe i tworzyć dokumentację fotograficzną obiektów. Uczniowie poznali też techniki malowania pejzaży pod okiem bieszczadzkich artystów. Powstała bogata dokumentacja przydrożnych krzyży i kapliczek z terenu gminy: opisy, zdjęcia, obrazy, którą zaprezentowano na wystawie „Ocalić od zapomnienia przydrożne krzyże i kapliczki gminy Cisna”. Wybrane obiekty zostały zaprezentowane w specjalnym folderze. Przy większości kapliczek i przydrożnych krzyży zostały umieszczone krótkie opisy z nimi związane.