„Karpackie Warsztaty Twórcze”

„Karpackie Warsztaty Twórcze”

  • Projekt realizowany przezBieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta”

W ramach projektu promowano dziedzictwo kulturowe Karpat Wschodnich. Działo się to między innymi poprzez stworzenie taboru drewnianych wozów, które funkcjonowały w formie przejezdnych jarmarków z wyrobami rękodzielniczymi. Wyroby rękodzielnicze powstały w czasie przeprowadzonych warsztatów, zorganizowanych dla dzieci ze szkół lokalnych oraz warsztatów kolonijnych dla dzieci ze szkół spoza terenu Bieszczadów.