„Bajkowy Świat”

„Bajkowy Świat”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich„Nasza Szansa” w Lesku

Projekt „Bajkowy świat” opierał się na zabawie połączonej z nauką, co dawało uczestniczącym w nim dzieciom możliwość większej akceptacji samego siebie oraz nawiązania bliższych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Literatura, na której bazowano, to literatura rodzima. W ten sposób przybliżono dzieciom postaci z legend, baśni i bajek polskich autorów. W ramach projektu zorganizowano dzieciom dwa wyjazdy do pracowni ceramicznej, gdzie maluchy poznały materiał, jakim jest glina. W trakcie warsztatów dzieci przenosiły postaci z przeczytanych bajek na nowo poznany materiał.