„Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku otoczenia zabytkowej cerkwi w Tarnawie Górnej”

„Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku otoczenia zabytkowej cerkwi w Tarnawie Górnej”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa

Celem głównym projektu, było przygotowanie i zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej cerkwi w Tarnawie Górnej w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i osób przejezdnych przez zabezpieczenie terenu przed
wchodzeniem na teren cerkwi jak również poprawienie wizerunku otoczenia przez uporządkowanie terenu,
zbudowanie ogrodzenia, zasadzenia krzewów, ustawienie tablicy informacyjnej o obiekcie.
W ramach projektu zostały wykonane prace polegające na: usunięciu zakrzaczeń oraz niepożądanych odpadów zgromadzonych wokół cerkwi, wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, zasadzeniu krzewów ozdobnych poprawiających estetykę otoczenia, wykonaniu skutecznego zamknięcia wejść do wnętrza cerkwi, zbudowanie ogrodzenia wokół studni oraz odcinającego przejście w bezpośrednie sąsiedztwo cerkwi jak również zaprojektowano, wykonano i ustawiono tablicę informacyjną o obiekcie. Tym samym zagospodarowanie terenu, który był zaniedbany, zakrzaczony i zachwaszczony w wyniku długoletnich zaniedbań wpłynęło: Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w bezpośredniej
bliskości obiektu oraz polepszenie estetyki tego zakątka wioski. W treści tablicy przybliżono historyczne wątki związane z budynkiem i terenem cerkwi tak dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających naszą miejscowość. W następnych działaniach zaplanowano bieżącą pielęgnację trawnika i zasadzonych krzewów, jak również doglądanie zabezpieczeń chroniących prze zbliżaniem się do budynku. Nasza miejscowość nie musi się już wstydzić tego miejsca, ponieważ wykonaliśmy wszystkie możliwe prace polepszające bezpieczeństwa i wizerunek otoczenia zabytkowej cerkwi. Teraz czas na ruch ze strony instytucji, które sprawują pieczę nad tego typu budowlami i zabytkami historycznymi.