„Organizacja punktu plenerowo – widokowego w Polańczyku”

„Organizacja punktu plenerowo – widokowego w Polańczyku”

  • Projekt realizowany przezTowarzystwo Przyjaciół Polańczyka

Celem projektu ‘’Organizacja punktu plenerowo-widokowego w Polańczyku’’ było ;
-wykorzystanie mało rozpropagowanego a niezwykle atrakcyjnego miejsca jakim jest góra Sawin do spotkań , odpoczynku i relaksu tak mieszkańców Polańczyka jak i turystów -zorganizowanie imprez które przyciągnąć mogą nie tylko dorosłych ale całe rodziny z dziećmi w różnym przedziale wiekowym -przedstawienie poprawnych nazw i umiejscowienie charakterystycznych punktów które widać z góry Sawin -zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polańczyka -zintegrowanie społeczności Polańczyka przez zaangażowanie się jego mieszkańców w imprezy plenerowe.
W ramach projektu wykonano fotografię panoramy i umieszczono ja na specjalnym stelażu, dla turystów chcących dłużej podziwiać panoramę Bieszczadów zamontowano 2 ławy drewniane( 8 mb), zamontowano drewniane płotki wyznaczające granice punktu widokowego. Realizując cele projektu zorganizowano tez imprezy malarskie dla dzieci i młodzieży, w których z racji opieki brali także udział ich opiekunowie i rodzice . Organizację i prowadzenie tych imprez zlecono profesjonalnej plastyczce .Na górze Sawin odbyły się również loty latawców które zostały wykonane wcześniej przez uczestników w świetlicy gminnej .W porozumieniu z „kołem astrologicznym” przy L.O. w Lesku przeprowadzono plenery astrologiczne z obserwacją nieba przez specjalny teleskop. Podjęte działania już przynoszą efekty w postaci coraz większej ilości osób które odwiedzają „punkt plenerowo-widokowy” , wycieczki turystyczne które dotąd przejeżdżały tylko przez Polańczyk zatrzymują się na parkingu w sąsiedztwie „punktu p-w” i odwiedzają to miejsce. Miejsce to również stało się popularnym kierunkiem rodzinnych spacerów i miejscem spotkań mieszkańców Polańczyka i okolic.