Inicjatywa 13

Inicjatywa 13

  • NAZWA INICJATYWY: Odnowa ogrodu botanicznego w Orelcu
  • LIDER INICJATYWY: Stowarzyszenie Orelec
  • OPIEKUN INICJATYWY: Jan Roman Skocelas
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Orelec/ gmina Olszanica

Przyszkolny ogród botaniczny w Orelcu został założony przez nauczycieli i leśnictwo z Orelca w latach 80-tych. Przez wiele lat służył jako żywa pomoc dydaktyczna oraz miejsce do odpoczynku dla mieszkańców Orelca. Niestety wraz ze spadkiem liczby dzieci w szkole (i spadkiem zatrudnienia) degradacji uległ także ogród, który przerósł i zdziczał. Po przekształceniu szkoły w Niepubliczną nasze stowarzyszenie stara się reanimować ogród. Własnymi silami wykaszamy fragmenty ogrodu, które nie zostały zakrzaczone, oznaczyliśmy część krzewów i drzew. Dzięki programowi Działaj lokalnie i dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności w ogrodzie zbudowaliśmy piec chlebowy z wiatą pokrytą papą. Od wiosny do jesieni służy ona do prowadzenia zajęć w bliskości natury. Latem odbywają się w niej także pokazy tradycyjnego wypieku chleba prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Orelca. Przywrócenie dawnej świetności ogrodu, pomoże w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, które uwrażliwiają dzieci i młodzież na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i poszerzają ich wiedzę na temat roślinności także tej rzadko spotykanej.
Zaplanowane działania w ramach inicjatywy:

1. Demontaż starego, walącego się ogrodzenia z siatki drucianej i założenie żywopłotu grabowego
2. Pokrycie wiórem drewnianym dachu wiaty ogrodowej.
3. Rekultywacja 8 arów zakrzaczonego ogrodu i założenie kwietnej łąki.
4. Odkrzaczenie i formowanie krzewów ok. 30 stanowisk.
5. Dosadzenie krzewów i drzew (uzupełnienie dawnych eksponatów ok. 18 gatunków)

6. Założenie rabaty ziołowo warzywnej w formie inspektów z obrzeżem dębowym (miejsce do praktycznej nauki pielęgnacji i rozpoznawania roślin- 2 stanowiska po 3 m2).
7. Oznaczenie nasadzeń etykietami (80 oznaczonych stanowisk).
8. Pielęgnacja ogrodu (wykaszanie, pielęgnacja krzewów, podlewanie sadzonek) zapewni ustabilizowanie ogrodu w kolejnym roku.
9. „Dzień otwarty inicjatywy” – nieodpłatnie przygotowane zajęcia z leśnikiem nt. bieszczadzkich roślin, pokaz tradycyjnego wypieku chleba w piecu chlebowym zlokalizowanym na terenie ogrodu, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Orelcu.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”