„Odbudowa kapliczki na skale”

„Odbudowa kapliczki na skale”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Rajska Dolina

Młode ale prężne stowarzyszenie podjęło się odbudowy zabytkowej kapliczki w Rajskiem, osadzonej na skale nad zalewem Solińskim. W trakcie trwania projektu DL VII został przeprowadzony pierwszy etap działań polegający na oczyszczeniu terenu oraz zakupie potrzebnych materiałów do odbudowy, pozyskaniu środków finansowych, rozbiórce walących się murów, wykonaniu wykopów pod fundament, wylaniu fundamentu, oczyszczeniu kamieni oraz przygotowaniu gontów na pokrycie dachowe kapliczki.