„Ocalić od zapomnienia- polańskie zbiory historyczne”

„Ocalić od zapomnienia- polańskie zbiory historyczne”

  • Projekt realizowany przezGrupa inicjatywna wsi Polana

Głównym celem projektu było stworzenie izby pamięci- polańskie zbiory historyczne. Nasza wieś posiada walory turystyczno-letniskowe. Jest wiele gospodarstw agroturystycznych. Korzystnym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale i dla odwiedzających nas turystów jest stworzona izba ze zbiorami historycznymi. Miejsce to będzie ważnym elementem naszej społeczności ważnym z racji tego, że znamy naszą historię i ją szanujemy. Projekt nasz polegał w głównej mierze na adaptacji pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na izbę zbiorów historycznych, zakupie materiałów niezbędnych do tej adaptacji, zakupie sprzętu do ekspozycji zgromadzonych eksponatów, wydaniu pocztówki. W izbie odbyło się już spotkanie z dawnymi mieszkańcami naszej wsi którzy przyjechali na uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Chcemy aby odbywały się tam swoiste lekcje historii i regionalizmu. Szacujemy odwiedziny w izbie pamięci na – 1000 osób rocznie,
udzielanie informacji turystycznej- 1000 rocznie, Spotkania okolicznościowe- 3. Będzie to stała wystawa rękodzielnictwa i prac polańskich twórców. Liczymy na zainteresowanie turystów historią naszej miejscowości a tym samym zatrzymanie ich na dłużej w naszej wsi. To powinno przynieść podniesienie dochodów z turystyki a także pomóc w promocji miejscowości.
Poznanie i zachowanie bogatej historii poprzez wydanie pocztówek, imprezy, spotkania i lekcje historii, podniesienie atrakcyjności wsi przez poprawę jej estetyki. Projekt pozwoli dostrzec w naszej społeczności konieczność działań na rzecz naszego środowiska, zmobilizuje do aktywności i wzmocni współpracę lokalnej społeczności np.: przez wspólne organizowanie imprez. Wzrośnie atrakcyjność miejscowości a tym samym dbałość o jej estetykę, co będzie z korzyścią dla mieszkańców i dla odwiedzających nas turystów.