„Ocalić od zapomnienia’’

„Ocalić od zapomnienia’’

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie STORCZYK

Głównym celem projektu pn „Ocalić od zapomnienia” była aktywizacja starszego pokolenia oraz integracja pokoleniowa lokalnego społeczeństwa. Cele zostały zrealizowane poprzez organizowanie szeregu spotkań, warsztatów ,wykładów ,pokazów ,pogadanek i imprez integracyjnych. Jednym z wielu były wykłady dotyczące zdrowego odżywiania i udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili pracownicy Inspektoratu Sanitarnego i PCK. Inny , bardzo ciekawy wykład o zagrożeniach czyhających na osoby starsze ,a zwłaszcza samotne ,ostrzeżenia o oszustach wykorzystujących niewiedzę osób w podeszłym wieku poprowadziła policjantka z Komendy Głównej Policji w Ustrzykach Dl. Były też pokazy np. zdobienia potraw i nowych technologii stosowanych w kuchni. Zorganizowano tez warsztaty rękodzieła podczas, których poznawano techniki zdobienia przedmiotów codziennego użytku (technika serwetkowa), wykonywania kwiatów z bibuły i haftu matematycznego. Warsztaty rękodzieła były spotkaniami integracyjnymi . W trakcie trwania projektu zorganizowano kilka imprez kulturalnych, na których wykorzystano zdobytą widzę kulinarną, gotowano np. proziaki i kartoflaniki czyli potrawy zapomniane, które teraz zaczynają wracać do łask. W ramach projektu wydano broszurkę pn.”Ocalmy od zapomnienia” zawierającą informacje historyczne o Ropience, o przebiegu projektu i innych działaniach stowarzyszenia.