„o Bieszczadach między wersami ”

„o Bieszczadach między wersami ”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy mieszkańców Bieszczad na temat historii tego regionu, wzbudzenie ciekawości, tolerancji dla wielokulturowości, wyłonienia talentów literackich w dwóch grupach wiekowych (10-18 lat i dorośli), uczenie odbioru literatury.
Projekt zakładał dwa główne działania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu literackiego w kategorii proza i poezja pt” Była taka miejscowość w Bieszczadach”
2. Warsztatów creative writing (cztery spotkania po 3,5h) które pomogły uczestnikom m.in. w wypracowaniu warsztatu, niestandardowym odbiorze literatury. Na zajęciach wykorzystano muzykę, pokaz ppt.
W/w działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Projekt dał możliwość mieszkańcom Bieszczad na wymianę doświadczeń, poglądów, wrażliwości literackiej a przede wszystkim zainteresował historią, co narzucał temat konkursu.
W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z bieszczadzkim wydawnictwem BOSZ, które objęło konkurs sponsoringiem. Dodatkowo wypromowaliśmy i wprowadziliśmy dodatkowe działanie – Pierwszy Bieszczadzki Turniej Jednego Wiersza.