Nasza mała Ojczyzna-Jankowce

Nasza mała Ojczyzna-Jankowce

  • Projekt realizowany przezRada Sołecka w Jankowcach

Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez wspólną działalność społeczną na rzecz poprawy infrastruktury i zagospodarowania istniejącego placu w celu stworzenia miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, mieszkańców i turystów oraz organizowania imprez okolicznościowych o wymiarze kulturalnym i sportowym.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania
1. Poprawiono infrastrukturę i estetykę terenu wokół placu zabaw,
2. Zagospodarowano plac ozdobnymi roślinami, zasiano trawę,
3. Wykonano i zamontowano na placu ławki.
4. Zrealizowano pożegnanie lata pod hasłem „Wspólna praca naszą wieś ubogaca”, dla mieszkańców Jankowiec.
Wszelkie prace zostały zrealizowane przez mieszkańców społecznie.