„Naród który traci pamięć, traci sumienie”

„Naród który traci pamięć, traci sumienie”

  • Projekt realizowany przezRada Sołecka wsi Wojtkowa

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej i międzypokoleniowej, poznawanie i przekazywanie tradycji, stworzenie miejsca do wspólnych spotkań W ramach projektu 3 pomieszczenia zostały zaadoptowane na Izbę Regionalną w której zrekonstruowano salę szkolną z początku XX wieku. oraz pokój i kuchnię z dawnego wiejskiego domu. Stworzone zostało zaplecze sanitarne przy sali spotkań. Zorganizowano warsztaty plastyczne (malowanie, bibułkarstwo) oraz warsztaty z kuchni regionalnej.