„Muzyczne pasje”

„Muzyczne pasje”

  • Projekt realizowany przezGrupa nieformalna przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Głównym celem projektu było przeprowadzenie warsztatów muzycznych doskonalących umiejętności członków grupy wokalno- instrumentalnej oraz grupy dzieci i młodzieży, która gra na różnych instrumentach lecz z powodu ich braku nie mogła rozwijać swoich umiejętności. Efektem warsztatów było powiększenie zespołu wokalno-instrumentalnego oraz organizacja dużego koncertu, który zapewnił promocję zespołu jak i edukację muzyczną. W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne (gitary elektryczne, perkusja) oraz odpowiedni do potrzeb i specyfiki nowej grupy sprzęt nagłośniający.