Marka Turystyczna „CHMIEL”

Marka Turystyczna „CHMIEL”

  • Projekt realizowany przez 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielu

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców poprzez wspólne działania służące stworzeniu i rozwojowi Marki „Chmiel”. W ramach projektu zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Chmiela podczas, którego uczestnikom została przekazana pełna informacji na temat projektu „ Wokół marki turystycznej Chmiel- kontynuacja„ Działaj lokalnie VII”. Wyłonione zostały osoby będące zainteresowane uczestnictwem w zaplanowanych działaniach.
Odbyły się warsztaty „chmielowe różności” : warsztaty kulinarne regionalnych potraw, także z użyciem produktów z chmielu, warsztaty warzenia piwa domowego, warsztaty wyrobu ozdób z wosku pszczelego z wykorzystaniem gotowych form wraz z opracowaniem „chmielowego” wzornictwa, warsztaty fotograficzne(nauka kadrowania) pt. ”Mój Chmiel-mój dom”. W ramach spotkań z lokalną społecznością został opracowany wzór logo marki Chmiel, które zostało wykonane w formie tablicy promocyjnej. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami odbyła się impreza promocyjna ” II Bieszczadzkie Święto Chmielu„ podczas której lokalne gospodynie zaprezentowały w formie stoisk swoje produkty oraz potrawy które poznały w trakcie organizowanych warsztatów. W trakcie imprezy odbył się certyfikowany „Bieszczadzki Konkurs Potraw Chmielowych”. Na stoiskach obok jadła pojawiły się wyroby z wosku pszczelego wykonane w trakcie wcześniej organizowanych warsztatów. Zaprezentowane zostały w formie wystawy zdjęcia wykonane przez dzieci i młodzież z Chmiela w ramach zrealizowanych warsztatów fotograficznych pt. „Mój Chmiel-mój dom”. Odbył się pokaz sprzętu piwowarskiego oraz warzenia piwa domowego połączony z degustacją piw domowych wykonanych podczas warsztatów.