„Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych dla środowiska bieszczadzkiego w 60 rocznicę powstania”

„Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych dla środowiska bieszczadzkiego w 60 rocznicę powstania”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Projekt polegał na przygotowaniu i zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć i zadań z obszaru edukacji, kultury i sztuki, które wiążą się z 60-leciem działalności Liceum Ogólnokształcącego w środowisku lokalnym. W projekcie zrealizowany został film dokumentalny na temat historii ustrzyckiego liceum i tutejszego środowiska w latach 1927-2011, ekspozycja dokonań uczniów i absolwentów szkoły w dziedzinie kultury, publikacji, sportu, turystyki, działań artystycznych, przygotowanie materiałów informacyjnych poświęconych jubileuszowi szkoły, zorganizowanie konkursu literackiego, fotograficznego i plastycznego na temat historii ustrzyckiego liceum, miasta i środowiska w granicach terytorialnych obecnego powiatu bieszczadzkiego, wystawa fotograficzna Życie szkoły 2001 – 2011, jubileuszowa uroczystość 60-lecia LO, publikacja prac pokonkursowych w Biuletynie Twórczym oraz rozliczenie projektu.