„Kronika reportażowa”

„Kronika reportażowa”

  • Projekt realizowany przez8. Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa

„Kronika reportażowa” to projekt skierowany przede wszystkim do mieszkańców Krościenka, choć działania projektowe dotyczyły szerszej grupy. Krościenko to wieś o bardzo bogatej historii, gdzie stykały się różne kultury i narodowości. Projekt miał na celu udokumentowanie wiadomości historycznych, integrację mieszkańców i podniesienie atrakcyjności wsi. Młodzież (25 osób) od lipca do połowy września przeprowadzała wywiady z mieszkańcami wsi. Wszystko rejestrowali kamerą. Raz w tygodniu odbywały się kilkugodzinne spotkania w WDK w Krościenku, gdzie po prezentacji nagranego materiału omawiano działanie cząstkowe. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach taneczno- wokalnych, uczyli się tańców ludowych różnych narodowości zamieszkujących wieś (Żydzi, Rusini, Polacy, Niemcy, Grecy). Poprzez te spotkania i wywiady uczyli się historii, poznawali bliżej mieszkańców. Ponieważ Stowarzyszenie jednocześnie pracowało z Fundacją Pamięć Która Trwa nad upamiętnieniem zbiorowej mogiły Żydów w Krościenku nad Strwiążem, udało się zorganizować spotkanie z Heleną Brus, córką kobiety, która uniknęła zagłady w 1942 roku. Dzięki opowieściom Heleny i przywiezionym przez nią zdjęciom mieszkańcy Krościenka mogli poznać zupełnie nieodkrytą historię wsi. W sierpniu młodzież pomagała uporządkować teren wokół mogiły, ułożyć kamienie na mogile. 09.08.2012 roku uświetniła odsłonięcie tablicy na mogile częścią artystyczną, którą przygotowała. Na uroczystość przyjechał naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ksiądz proboszcz Krościenka i ksiądz grekokatolicki Roman Kiłyk. Na zakończenie projektu Stowarzyszenie przygotowało wystawę fotograficzną (zdjęcia dawnego Krościenka) „Przystań nad Strwiążem”. Został zaprezentowany film zmontowany z filmów reportażowych oraz degustacja potraw kuchni żydowskiej, polskiej, greckiej i ukraińskiej. W centrum wsi stanęła duża tablica informacyjna o historii Krościenka, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom. Wykonano też tablicę wskazującą drogę nad mogiłę. Projekt dał szansę mieszkańcom na poprawienie stosunków sąsiedzkich, poznanie swojej miejscowości oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości.