„Koszykalia – warsztaty”

„Koszykalia – warsztaty”

  • projekt realizowany przezZespół folklorystyczny „Bieszczadzki Dom”

Bandrów Narodowy to miejscowość znana w Bieszczadach z cyklicznej imprezy „Koszykalia”, której celem jest odtwarzanie ginącego zawodu plecionkarstwa . W ramach projektu zespół folklorystyczny „Bieszczadzki Dom”, który od ponad dziesięciu lat śpiewa pieśni pogranicza, sięga do dawnych obrzędów, zwyczajów, obyczajów. Opierając się o źródłowe materiały i ustne przekazy starszych mieszkańców wsi, zorganizowano cykl warsztatów wokalnych i teatralnych oraz rękodzielniczych.