Hoszów -„Bies-Czadowy ogród”

Hoszów -„Bies-Czadowy ogród”

  • Projekt realizowany przezNauczycieli Szkoły Podstawowej w Hoszowie

Utworzone zostało miejsce umożliwiające promowanie tradycji i kultury lokalnej .Jest to ogródek wraz z wiatą regionalną , powstały przy szkole, która jest centrum informacyjnym ścieżki historycznej „Tropiciele zaginionych śladów”, powstałej w ramach projektu Ekomuzeum Hoszów-Jałowe. Oprócz estradki z zadaszeniem, bramy wejściowej, mostku, studni, powstało także ogrodzenie w formie płotu łemkowskiego. Ogród zdobią rzeźby Biesów i Czadów oraz księga legend bieszczadzkich.